• darkblurbg
    CARE & SUPPORT
    Kennis als natuurlijke bron

SEVEN CIRCLES OF WISDOM

biedt een alternatief podium voor kennisopbouw, social engeneering en social design. Het is een consultancy bedrijf voor organisaties en individuen om innovatie holistisch en multidimensionaal vorm te heven. Seven Circles of Widsdom ondersteunt academisch onderzoek op het gebied van kwalitatief, praktijkgericht, poststructureel en discursief onderzoek. Het is gebaseerd op een holistische visie van kennis, zoals u kunt zien op de filosofiepagina. Het gaat uit van collectieve vormen van kennisopbouw. Dit betekent dat formele onderzoekers samen werken met mensen die vanuit de praktijk met een probleem te maken hebben om samen onderzoekend te werken aan de oplossing. Seven circles of wisdom helpt  daarbij door te dringen tot de diepere lagen die vaak onzichtbaar blijven, zoals het gebied van normen, waarden en overtuigingen. Maar ook de gebieden van inspiratie en intuitie. Het hanteert een dynamische onderzoeksbenadering die schakelt tussen theorie, praktijk en sociale context; tussen structuur en actoren en het zo doordringt tot het domein van de intersubjectiviteit.

Seven Circles of Wisdom neemt daarmee afstand tot modellen en stappenplannen. Het is gericht op het doordringen van waar(achtig)heid, het onderscheid tussen waarheid en fictie en processen van gezamenlijke betekenisgeving. Zo kan een proces ontstaan van op onderzoek gebaseerde co-creatie en   gezamenlijke constructie van vruchtbare benaderingen voor een probleem. Tijdens het onderzoeksproces ontstaat draagkracht voor het invoeren van de gewenste vernieuwing. Seven Circles of Wisdom richt zich met name op vraagstukken die zich richten op een rechtvaardiger en duurzamer maatschappij.

Seven Circles of Wisdom heeft een empathiepagina waar gelijkgestemde organisaties in de hele wereld een link naar hun organisatie mogen plaatsen. Organisaties die op de pagina staan, zijn bereid hun kennis met elkaar te delen en elkaar te ondersteunen naar mogelijkheid en behoefte.

Philosophy

Seven Circles of Wisdom gaat ervan uit dat:

WIJSHEID een holistische, geintegreerd perspectief op kennis inhoudt. Tegenwoordig ligt de nadruk te veel op cognitieve, rationele kennis. Seven Circles of Wisdom ziet dit echter als slecht een van de vele kennisbronnen waar de mens over beschikt. Seven Circles of Wisdom erkent dat de mens over minimaal zes kennisbronnen beschikt, te weten: emotionele, intuitieve, theoretische, praktische, rationele en onbewuste kennis. Pas als deze in evenwicht met elkaar worden toegepast, ontstaat er wijsheid.
Kennis over onze sociale werkelijkheid is zelden universeel en van eeuwige waarde. Het is daarentegen juist vaak contextgebonden. Het vereist ook vaak een deliberatief proces van reflectie en dialoog om tot bruikbare kennis te komen. Gefundeerde intersubjectiviteit is hierbij vaak van groot belang.
Het is deze vorm van complexe, maar zingevende en zinvolle kennis die Seven Circles of Wisdom helpt op te bouwen.

Read more

Empathy

Deze pagina publiceert links naar websites van groepen en organisaties die de missie en waarden van Seven Circles of Wisdom delen en die bijdragen tot een inclusievere, sociaal rechtvaardiger en duurzamer wereld. Seven Circles of Wisdom geeft aan waarom deze organisaties op de pagina staan. Organisaties die hun link op deze pagina hebben staan, worden geacht om elkaar binnen hun mogelijkheden te ondersteunen door het delen van kennis, materiele en andere middelen.

 

Read more

Latest news

Vanaf 1 september 2016 opent Seven Circles of Wisdom een online platform. U kunt hier terecht om uw wensen om uw praktijk te verbeteren vorm te geven. Uw onderzoeksvraag staat centraal. Seven Circles of Wisdom leidt u door de onderzoekscyclus en geeft u constructieve feedback. U bent in dialoog met andere deelnemers. De cursus is bedoeld voor reflectieve professionals

Het platform wordt ook gebruikt voor ondersteuning van academisch onderzoek en voor het vormgeven van academische publicaties op het gebied van (kritische) discoursanalyse, poststructureel onderzoek en maatschappelijke vernieuwing. 

Wilt u meer weten? Neem contact op en u krijgt binnen 24 uur antwoord.

Read more

Seven Circles of Wisdom, therefore, turns away from models and formulas. It supports processes of truth finding and knowledge construction, as well as co-creation across borders. It uses its visions and practices to support processes in the direction of a more just, more empathetic, more inclusive and more sustainable world.

Seven Circles of Wisdom includes an empathy page where like-minded organizations around the world are allowed to deposit a link to their web pages. The reason why they are included on this page will be made transparent. This is a free function, meant to provide groups who share the mission and values of Seven Circles of Wisdom with a podium. Groups that appear on this page are expected to share their knowledge, means and potential in order to enhance and empower each other.