Nederlands

Seven circles of wisdom 

 

Participatief praktijkonderzoek

 

Biedt ondersteuning bij het opzetten of uitvoeren van participatief actieonderzoek. Zo komt u tot een diepte-analyse van het onderwerp dat u wilt verbeteren of innoveren, er ontstaat zicht op geheel nieuwe oplossingen waar draagkracht voor is en er ontstaat een organisch proces van verandering. 

Academische ondersteuning 

Geeft academische ondersteuning bij onderzoek op het gebied van kritische discoursanalyse, discours theorie en post structuralistisch onderzoek in de richting van maatschappelijke vernieuwing. 

Ondersteuning bij academisch schrijven

Heeft u moeite uw artikel gepubliceerd te krijgen? Seven Circles of Wisdom stelt de diagnose, geeft heldere feedback en verschaft tips ter versterking van uw artikel. 

 

Meer weten? Neem contact met ons op.